Versiunea Romana     English Version
ICECHIM - Laboratorul de BIOTEHNOLOGIE si BIOANALIZE
Home

  


Despre Noi

  


Contact

BIOTEHNOLOGIE

Nanopreparate terapeutice pe baza de iridoide izolate din specii vegetale indigene (NANOIRIDOPLANT)

BIOTEHNOLOGII
PENTRU
OBTINEREA
DE PRODUSE
BIOLOGIC ACTIVE
 

NANOIRIDOPLANT    

DESPRE PROIECT
 • Autoritate Contractanta: ACADEMIA DE STIINTE MEDICALE, Program CEEX
 • Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti
 • Denumirea proiectului: NANOPREPARATE TERAPEUTICE PE BAZĂ DE IRIDOIDE IZOLATE DIN SPECII VEGETALE INDIGENE - NANOIRIDOPLANT
 • Adresa Contractor: Splaiul Independentei nr. 202 sector 6 Bucuresti, cod postal: 060021
 • Director proiect: Dr. Ing. Ana Aurelia Chirvase
 • Finantare: Buget de stat
 • Categorie de proiect: Modul 1- Proiecte de Cercetare-Dezvoltare-Complexe
 • Tip proiect: P-CD
 • Valoarea contractului (sursa buget de stat): 1500000 lei
 • Durata contractului: 26 luni
 • Scopul proiectului: Scopul proiectului consta in valorificarea unor specii vegetale din flora autohtonă (spontană și cultivată) la produse terapeutice; cercetări inovative pentru condiționarea produșilor ca nanoparticule încapsulate în polimeri biodegradabili
 • Rezumatul proiectului:
 • Obiectivele specifice sunt următoarele:
  • Identificarea speciilor vegetale din flora autohtonă spontană și cultivată cu conținut ridicat în iridoide, o clasă de compuși naturali încă nestudiați în țara noastră dar de interes datorită efectelor terapeutice importante și multiple (antiinflamator, antimicrobian, imunomodulator, analgezic și sedativ);
  • Elaborarea și optimizarea unei tehnologii de laborator pentru izolarea iridoidelor din speciile vegetale selectate, stabilizarea compușilor bioactivi și caracterizarea lor prin metode fizico-chimice specifice;
  • Adaptarea metodelor de testare și determinarea efectelor biologice terapeutice (testarea “in vitro” a proprietăților antimicrobiene și testarea „in vivo” a proprietăților antiinflamatoare, sedative și analgezice; testarea toxicității acute și cronice) la specificițățile compușilor naturali cu conținut de iridoide și în faza următoare adaptarea acelorași metode pentru a testa activitatea biologică a compușilor nanostructurați;
  • Introducerea unor tehnici avansate de formulare a produșilor finali - obținerea unor nanostructuri încapsulate în polimer biocompatibil în raport cu metodele clasice de obținere de comprimate.

PARTENERI
 • Coordonator proiect
  INCDCP-ICECHIM
  Director Proiect CO CP I - Dr.Ing. Ana Aurelia Chirvase; achirvase@gmail.com; a.chirvase@scientist.com
 • PARTENER 1 (P1)
  I.N.C.D. Chimico-Farmaceutica Bucuresti
  Responsabil partener P1 CP I - Ing. Gabriela Pintilie; mmisu@ncpri.ro; gabviopin2000@yahoo.com
 • PARTENER 2 (P2)
  Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Facultatea de Medicină
  Responsabil partener P2 - As. Univ. Dr. Isabel Ghita; Isabel.cristescu@gmail.com; ccristes@yahoo.co.uk
 • PARTENER P3 (P3)
  Universitatea "Ovidius" Constanta
  Responsabil partener P3 - Prof. Dr. Coprean Dragomir; dcoprean@univ-ovidius.ro; d_coprean@yahoo.com
 • PARTENER P4 (P4)
  S.C. FABIOL S.A
  Responsabil partener P4 - Ing.Teodor Marinica; tmarinica@fabiol.ro; mcucurezeanu@fabiol.ro

ETAPE
 • Etapa I: Septembrie-Noiembrie 2006
 • Obiectiv specific: Metode și tehnici pentru a obține si caracteriza complexul de iridoide din unele specii reprezentative pentru flora autohtonă.
  Activități specifice și sarcini:
  • I.1. Proprietățile și condițiile de folosire în cazul speciilor vegetale din familiile: Plantaginaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae - partener Fabiol
  • I.2. Izolarea și caracterizarea fizico-chimică a complexului de iridoide din specii vegetale din familia Plantaginaceae. - partener INCDCF
  Rezultate: Sistem de identificare și cuantificare a speciilor de plante utilizabile pentru obținerea compușilor cu iridoide; Metode de laborator pentru obținerea complecșilor de iridoide și caracterizarea lor fizico-chimică.
 • Etapa II: Decembrie 2006-August 2007
 • Obiective specifice: Tehnologie avansată pentru extracția, izolarea și purificarea iridoidelor din speciile vegetale studiate.
  Activități specifice și sarcini:
  • II.1. Elaborarea tehnologiei de preparare și caracterizarea fizico-chimică a complecșilor de iridoide din speciile vegetale din famillile Lamiaceae, Scrophulariaceae - partener INCDCF
  • II.2. Studii avansate pentru optimizarea tehnologică a metodelor de obținere a complecșilor de iridoide din speciile vegetale studiate -partener ICECHIM
  Rezultate:
  • Tehnologia de izolare și purificare și caracterizarea analitică a iridoidelor obținute din speciile vegetale din familiile: Lamiaceae, Scrophulariaceae.
  • Metodologie pentru caracterizarea parametrilor de calitate ai procesului.
  • Optimizarea tehnologică a metodologiei de izolare și purificare.
 • Etapa III:Septembrie 2007-Noiembrie 2007
 • Obiectiv specific: Elaborarea metodologiei experimentale de obținere a bioprodușilor nanostructurați cu conținut de iridoide si testarea efectelor biologice ale complecsilor cu iridoide
  Activități specifice și sarcini:
  • III.1. Studierea tehnicilor de preparare a bioprodușilor nanostructurați cu iridoide - partener ICECHIM
  • III.2. Adaptarea metodologiei pentru testarea activității biologice a complexului de iridoide izolat din flora autohtonă.- parteneri UMF
  Rezultate:
  • Procedeu experimental pentru prepararea nanoparticulelor cu complecși de iridoide.
  • Caracterizarea fizico-chimică a iridoidelor nanostructurate.
  • Determinarea efectelor biologice și a toxicității în cazul bioproduselor nanostructurate.
 • Etapa IV. Decembrie 2007-Iunie 2008
 • Obiective specifice:
  • Tehnici și metode de formulare a produșilor finali.
  • Studiu comparativ al realizării comprimatelor prin metode clasice optimizate în raport cu tehnologia de ultimă oră de preparare a nanoparticulelor de substanță activă încapsulate în polimer biodegradabil.
  • Studiul stabilității produsului final în funcție de metodele de formulare.
  • Adaptarea modelului de testare si determinarea activitatii biologice (antidiareic) si inocuitatii complexului cu iridoide administrat in experiment acut si cronic
  • Studiul proprietatilor biologice de interes in terapie (efect antiinflamator, analgezic, sedativ, si efect antimicrobian) ale fractiunilor brute si nanoformulate cu continut de iridoide
  Activități specifice și sarcini:
  • IV.1. Formularea produsului bioactiv sub formă de comprimate și testarea fizico-chimică - partener Fabiol
  • IV.2. Stabilire corelatii intre parametrii de obtinerea complecsilor cu iridoide si caracteristicile produsilor bioactivi - partener INCDCF
  • IV.3. Elaborarea modelului experimental privind formularea produșilor bioactivi ca pulberi de nanoparticule încapsulate în polimeri biodegradabili- partener ICECHIM
  • IV.3.1. Identificarea tipurilor de polimeri corespunzători aplicației de interes - încapsularea nanoparticulelor cu conținut de iridoide
  • IV.3.2 Testarea și caracterizarea fizico-chimică a polimerilor selectați pentru aplicația definită
  • IV.3.3. Elaborarea unui model global pentru obținerea modelelor avansate de formulare a produșilor bioactivi cu conținut de iridoide. Compararea performanțelor caracteristice produselor formulate prin tehnici clasice și avansate.
  • IV.4. Testarea efectelor biologice terapeutice (antiinflamator, antimicrobian, sedativ, analgezic) ale produselor bioactive cu continut de iridoide comparativ cu cele ale nanoparticolelor ingloband iridoide - partener UMF
  • IV.5. Studiul comparativ al efectelor biologice (antidiareic) și al toxicității produșilor bioactivi obținuți din speciile vegetale investigate - partener UOC
  Rezultate:
  • Realizarea bioprodușilor stabili și activi farmacologic pe bază de iridoide obținuți prin metode clasice optimizate de formulare
  • Testarea proprietăților fizico-chimice, a stabilității și conservabilității produselor comprimate.
  • Selectarea structurilor de polimeri biodegradabili pentru încapsularea nanoparticulelor cu conținut de iridoide.
  • Testarea modelului experimental de încapsulare în polimer și caracterizarea analitică prin metode specifice.
  • Sinteza modelului experimental global pentru formularea produșilor bioactivi cu conținut de iridoide.
  • Efecte biologice studiate ale produselor bioactive cu continut de iridoide
  • Stabilirea toxicitatii produsilor bioactivi obtinuti din speciile vegetale indigene studiate.
 • Etapa V. Iulie - Octombrie 2008
 • Obiective specifice:
  • demonstrarea reproductibilității tehnologiei de obținere a produșilor bioactivi nanostructurați cu conținut de iridoide
  • recomandări asupra viitoarelor etape de valorificare incluzând modele de selecție și pregătire a speciilor de plante ca materii prime
  • definirea constrângerilor și condițiilor favorabile pentru a demonstra fezabilitatea metodologiei de obținerea bioprodușilor terapeutici activi și stabili
  • identificarea ariei econpomice de aplicații
  • manual de prezentare a realizărilor științifice și tehnologice.
  • diseminarea rezultatelor
  Activități specifice și sarcini:
  • V.1. Sinteza realizărilor tehnologice și studiile condițiilor de reproductibilitate: evoluția parametrilor optimi în funcție de proprietățile specifice ale bioprodușilor - partener INCDCF
  • V.2. Elaborarea manualului de prezentare a pachetului de soluții științifice și tehnologice. Organizarea seminarului de diseminare - partener ICECHIM
  Rezultate:
  • Validarea rezultatelor științifice și tehnologice
  • Tehnologii de preparare produselor terapeutice cu iridoide obținute din flora României
  • Analiza modelului tehnologic de dezvoltare pe baza metodologiei matricei logice extinse.
  • Manualul de prezentare a pachetului de soluții științifice și tehnologice

DISEMINARE INFORMATII PROIECT
 • 1. manual de prezentare ‚’’NANOPREPARATE TERAPUTICE PE BAZA DE IRIDOIDE IZOLATE DIN SPECII VEGETALE INDIGENE’’ publicat de Editura PRINTECH, ISBN 978-606-521-100-1
 • 2. Articole:
  • O. Coman, I. Ghiță, N. Radu, A. Segărceanu, Horia Păunescu, I. Fulga „Studiu experimental privind efectul analgezic al extractului polizaharidic din Plantago sp.” –– rezumat in Algeziologie si Farmacologie pag.155, Editura Gr.T. Popa, Iași, 2006 – Zilele Medicamentului – Ediția a XV-a, mai 2006
  • O.Coman, I.Ghita, N.Radu, A.Segarceanu, H.Paunescu, I.Fulga - The experimental research of possible sedative effect of the polysacharidic and flavonoidic fraction from Plantago sp." - Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology vol.XI, nr.1-2, june 2007, pag. 95-98
  • O. Coman, I. Ghita, N. Radu, A. Segarceanu, H. Paunescu, I. Fulga - The experimental research of possible analgesic effect of the polysaccharidic and flavonoidic fraction from Plantago sp. –– Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology vol.XI, nr.1-2, june 2007, pag.89-94
 • 3. Comunicari stiintifice interne/internationale:
  • N. Radu, A. Chirvase, I. Ghiță and all. - Antimicrobial activity of some extracts isolated from Plantago sp. - 55 th International Congress and Annual Meeting of The Society for Medicinal Plant Research, abstract publicat in Planta Medica, nr. 9, vol. 73, 2007, pag. 906
  • Ghiță, I Fulga, A Zugravu, G. Pintilie, A Chirvase, N. Radu, O. Coman Implication in Dermatology of new antiinflammatory agents using different fractions from Plantago Lanceolata - Experimental studies. Poster at 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, 2007.
  • Ghiță, I Fulga, A Zugravu, G. Pintilie, A Chirvase, N. Radu, O. Coman Implication in Dermatology of new antiinflammatory agents using different fractions from Plantago Lanceolata - Experimental studies Poster at 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, 2007.
  • H. Păunescu, I. Ghiță, A. Segărceanu, O. Coman , I. Fulga - Posibile efecte sedative ale unor fracțiuni obținute din Plantago lanceolata - Studii experimentale Rezumat în volumul Simpozion Național de Cercetare Științifică Medicală de Excelență, 25-26 octombrie 2007, Ed Universitară Carol Davila, pag. 137
  • A. Segărceanu, O. Coman, I. Ghiță, H. Păunescu, I. Fulga Studii experimentale privind posibile efecte analgezice ale unor fracțiuni extrase din Plantago lanceolata. Rezumat în volumul Simpozion Național de Cercetare Științifică Medicală de Excelență, 25-26 octombrie 2007, Ed Universitară Carol Davila, pag. 53
  • Ana Aurelia Chirvase, Nicoleta Radu, Isabel Ghita Oana Andreia Coman,-Experimental study regarding the therapeutic effect of the polysaccharides extract from plantago sp. poster prezentat la The IX World Conference on Clinical Pharmacology an Therapeutics - CPT 2008 Quebec –Canada
  • Nicoleta Radu, Ana Aurelia Chirvase, Isabel Ghita, Oana Coman,, Luminita Stamatin Advanced therapeutic approach of the plantago sp. extracts - Microbial Activity. . poster prezentat la The IX World Conference on Clinical Pharmacology an Therapeutics - CPT 2008 Quebec –Canada
  • Nicoleta Radu, Ana Aurelia Chirvase, Mihai Caramihai, Isabel Ghita, Oana Coman, Ioan Fulga - BIOMATERIALS FROM PLANTAGO SP.- MEDICAL APPLICATION: OF FLAVONOIDS, Comunicare BIOINGTECH-ADVANCED MATERIALS AND \TECHNOLOGIES IN BIOLOGY AND MEDICINE, Brasov, 17-19 septembrie 2008
  • Nicoleta Radu, Ana Aurelia Chirvase, Mihai Caramihai, Isabel Ghita, Oana Coman, Ion Fulga, BIOPRODUCT FROM INDIGENOUS HERBAL PLANT - MEDICAL APPLICATION OF POLYSACCHARIDES. Poster BIOINGTECH, ADVANCED MATERIALS AND \TECHNOLOGIES IN BIOLOGY AND MEDICINE, Brasov, 17-19 septembrie 2008
  • G. Pintilie, D. Ocnanu, N. Manaila, I. Paraschiv, A. Armatu. Antioxidant activity of crude extracts, phenolic fractions and pure substances obtained from Plantago lanceolata L. and Oenothera biennis L. Poster prezentat la al 12-lea Congres International „Phytopharm 2008”, 2-4 iulie 2008, St. Petersburg, Rusia
  • D. Ocnanu, G. Pintilie, N. Manaila, E. Banica, A. Armatu.Evaluation of antioxidant activity of some fractions obtained from Leonurus cardiaca L., Crataegus monogyna L. Jacq. and Solidago virgaurea L. originated in Romania. Poster prezentat la al 12-lea Congres International „Phytopharm 2008”, 2-4 iulie 2008, St. Petersburg, Rusia
  • G. Pintilie, D. Ocnanu, A. Armatu, I. Paraschiv, N. Manaila Cascade of bioactive compounds from Plantago major L. originated in Romania. Poster prezentat la A 5 –a Conferinta privind Plantele Medicinale si Aromatice a Tarilor din Sud-Estul Europei, 2-4 septembrie 2008, Brno, Cehia
CONTACT
 • Dr.Ing. Ana Aurelia Chirvase
  achirvase@gmail.com; a.chirvase@scientist.com


Icechim © 2009-2020 Activitate | Infrastructura de cercetare | Echipa | Colaborari | Proiecte | Parteneri | Diverse | Conditii de Acces | Contact    

Logo Symbol Mediasoft